MÜRACAAT İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. İlgilisatıcı veya sağlayıcı firmanınmerkezine yada faturayı aldığınız firmaya PTT'den iadeli taahhütlü ihtarname yazınız.

2. Şikayetinizin ispatı için elinizde yok ise fatura, tamir servis formlarınıvb.belgeleri isteyiniz.

3. Firmanın 20 işgünü yasal cevap verme süresi içinde olumsuz yanıt yadasüre sonuna kadar cevap alınamaması durumunda ikamet adresinizinbulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bir dilekçe ilemüracaat ediniz.

4. Dilekçenizde adresinizi, telefon numaranızı, şikayetinizin konusunu vetalebinizi yazınız.

5. Dilekçe ekinde, şikayetinize ilişkin ispat edici belgeleri mutlakaekleyiniz.

6. Dilekçeniz ekinde ihtarnamenin bir sureti ile iadeli taahhüt kartınıbulundurunuz.

7. Evraklarınızı plastik dosya içinde büro görevlimizeteslim ediniz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT DİLEKÇESİ

DOSYA MASRAFIBAŞVURU FORMU İÇİN .............................(Tıklayınız)

ÜRÜN VE HİZMETLER BAŞVURU FORMU İÇİN .............................(Tıklayınız)