Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Uygulaması Nedir?

CİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. CİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

CİMER Uygulamalarının Çalışma Şekli Nedir?

CİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde 'Halkla İlişkiler Müracaat Büroları' kurulmuştur. Ancak 'Alo 150' hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.Kaymakamlık ve Bakanlıklar' a 'Alo 150' hattı üzerinden ulaşılamaz.

'Alo 150' numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin valiliğinde ki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar. Önündeki bilgisayarda Cumhurbaşkanlığı web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini ve müracaatının konusu ve detaylarını kaydeder. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik' teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü'ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine cevap verilir.

'Alo 150' numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı ilgilendiriyor ise yine valilik halkla ilişkiler görevlileri aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı web sayfası kullanılarak sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık Yetkilisi tarafından Bakanlığın ilgili birimine yine sistem üzerinden gönderilir ve müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılır vatandaşa da cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir.

Bu sayede yerel düzeyde çözülebilecek müracaatlar Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığına gelmeden cevaplandırılır. Böylece zaman ve paradan tasarruf edilmiş olur.

CİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yapıldığı için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Cumhurbaşkanlığı'ndan koordine ve takip edilebilmektedir.

CİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar' ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar' ın bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile CİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır.

CİMER uygulamasında valilikler , il kapsamındaki kaymakamlıkların, il müdürlüklerinin ve bölge müdürlüklerinin koordinasyon ve takibinden sorumludur. Yine Bakanlıklarda merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilen müracaatların takip ve koordinasyonundan sorumludur.

Her ay Valilik ve Bakanlıklara yapılan müracaatların sayılan, konularının ne olduğu, müracaatların ne kadarının olumlu, ne kadarının olumsuz cevaplandığı ve müracaatların cevaplandırılma süresi sistem tarafından rapor haline getirilir. Bu rapor her ay Sn. Cumhurbaşkanı, tüm Bakanlıklar ile Valiliklerimize (Valiliklere ilişkin rapor İçişleri Bakanlığı'na) gönderilir.

CİMER' e Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin müracaatlar CİMER' e yapılabilir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki her türlü bilgi CİMER aracılığı ile talep edilebilir. Ancak bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunluluğu bulunduğundan 'Alo 150' hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulmaz.Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıklar' ın Halkla İlişkiler Müracaat Bürosu'na şahsen gelinerek bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.

Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet ihbar, görüş ve öneri CİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir. CİMER' e Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak ihbar veya şikayet müracaatlarında, müracaat sahibinin kişisel bilgilerini bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine müracaatına ilişkin bilgi verilemez. Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen numarayı bildirerek 'Alo 150' hattından veyawww.basbakanlik.gov.tradresinden müracaatının durumunu öğrenebilir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılacak müracaatlar CİMER aracılığı ile yapılabilir.En az Genel Müdür veya eşiti seviyesindeki kamu görevlilerinin davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na gönderilir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek (Genel Müdür seviyesi altındaki unvanlar) etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar ilgili kurumun yetkili Disiplin Kurulu'nca incelenmek üzere sistem üzerinden ilgili kurumlara gönderilir.Burada yapılacak işlemler sisteme kaydedilir ve müracaat sahibine bilgi verilir.

CİMER' e insan hakları ihlallerine ilişkin her türlü müracaat yapılabilir. CİMER' e yapılan müracaat İl İnsan Hakları Kurulu yetkilisi sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile girerek müracaatın İl İnsan Hakları Kurulu tarafından cevaplanması gerekiyorsa gerekli işlemleri yapıp sonucu vatandaşa bildirerek sisteme kaydeder. İle yapılan müracaat İlçe İnsan Hakları Kurulu' nu ilgilendiriyorsa sistem üzerinden İlçe İnsan Hakları Kurulu' na gönderilir. İlçe İnsan Hakları Kurulu gerekli işlemleri yaparak sonucu vatandaşa bildirip sisteme kaydeder. İlçe İnsan Hakları Kurulu' na şahsen yapılan müracaatlar da aynı şekilde CİMER sistemi üzerinden neticelendirilerek vatandaşa cevap verilip sisteme kaydedilir. İl İnsan Hakları Kurulu tarafından neticelendirilemeyecek nitelikte ise, sistem üzerinden İnsan Hakları Başkanlığı' na gönderilir. İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılan işlemin sonucu vatandaşa bildirilerek sisteme kaydedilir.