(CİMER) Uygulaması Nedir?

 

CİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. CİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

CİMER' e Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin müracaatlar CİMER' e yapılabilir.

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındakiher türlü bilgi CİMER aracılığı ile talep edilebilir. Ancak bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunludur.

 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına DairKanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet ihbar, görüş ve öneri CİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir. CİMER' e Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak ihbar veya şikayet müracaatlarında, müracaat sahibinin kişisel bilgilerini bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine müracaatına ilişkin bilgi verilemez.