Devlet Hastanesi Baştabibi : Tekin AKBABA
Telefon : (0312) 658 12 22
Faks : (0312) 658 24 38